Кафедра кібербезпеки

Основна мета роботи кафедри – якісна підготовка студентів, що включає застосування заходів безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз, а також впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес університету.

Зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі, зосереджений на підготовці майбутніх фахівців з кібербезпеки, які повинні добре знати і вміти застосовувати на практиці сучасні інформаційні технології, засоби захисту і аналізу стану захищеності інформації. При цьому значну увагу приділено вивченню та практичному застосуванню технологій інформаційної безпеки при розробці систем керування базами даних та знань, мережевих додатків та Інтернет-сервісів, протоколів передачі та шифрування даних. Крім того, частина дисциплін ознайомлює студентів з методиками сертифікації, експертизи та проведення спеціальних досліджень засобів і систем кібернетичного захисту інформаційних ресурсів, методам виявлення, блокування загроз та отримання доказів несанкціонованого доступу до інформації.

Викладачі кафедри

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Викладає дисципліни: «Проектний менеджмент», «Управління ІТ проектами», «Інноваційне підприємництво та управління стартапами», «Лідерство та управління командами».

Сфера наукових інтересів: управління проєктами у сфері кібербезпеки, проєктний менеджмент, технології підтримки прийняття рішень, управління ІТ-проєктами, інноваційне підприємництво

Професор кафедри кібербезпеки, доктор фізико-математичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Фізика», «Аудит, контроль та безпека даних», «Системи штучного інтелекту», «Теорія інформації та кодування», «Інтелектуальний аналіз даних», «Дослідження загроз кібербезпеки», «Аналіз шкідливого програмного забезпечення».

Сфера наукових інтересів: фізика, системи штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз даних, дослідження загроз кібербезпеки, аналіз шкідливого програмного забезпечення

доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Програмування мовою високого рівня», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Низькорівневе програмування та злом систем», «Сучасні веб-фреймворки», «Сучасні веб-фреймворки та розподілені системи веб-простору», «Безпека сучасних веб-фреймворків (Flask, Django, Pyramid, Zend)», «Інфраструктура програмування та системи тестування ПЗ», «Безпека software engineering», «Кібернетична безпека», «Пошук цифрових слідів кіберінцендентів, форензіка», «Системний аудит та виявлення вторгнень», «Операційні системи», «Віртуалізація», «DevOps», «DevOps security».

Сфера наукових інтересів: операційні системи, сучасні веб-фреймворки та розподілені системи веб-простору, форензіка, системний аудит та виявлення вторгнень, open source, linux, python, CAS, системне адміністрування, високо- та низькорівневе програмування, інфраструктура програмування, оцінка та управління ризиками, когнітивно-імітаційне моделювання, мережеві технології, DevOps

доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук

Сфера наукових інтересів: захист інформації у мобільних пристроях, безпека додатків та захист ПЗ, програмування мобільних пристроїв

bakunina_e_800x1200
доцент кафедри кібербезпеки, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 

Викладає дисципліни: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей».

Сфера наукових інтересів: теорія ймовірності, дискретна математика, релятивістська теорія, захист інформації на основі досконалих алгебраїчних конструкцій

Доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук
  • Сфера наукових інтересів: аналіз великих даних, комплексні системи контролю та управління доступом, управління та організаційне забезпечення КБ,захист баз даних
  •  
доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент
 
  • Сфера наукових інтересів: криптоаналіз, дослідження загроз кібербезпеки, криптографічний захист інформації, шифрування, блокчейн.
  •  

Ахмаметьєва Ганна Валеріївна

доцент, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: «Криптографія», «Аналіз шкідливого програмного забезпечення», «Сховища даних та хмарні технології», «Дискретна математика», «Чисельні методи», «Методи та основи прийняття рішень»

Сфера наукових інтересів: стеганографічний та криптографічний захист інформації, стеганоаналіз, цифрова обробка зображень, вбудовування цифрових водяних знаків в мультимедійні дані

Чепурна Олена Євгенівна

доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
 

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Теорія ігор», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Технології підтримки прийняття рішень».

Сфера наукових інтересів: диференціальна геометрія, математичний аналіз, методи оптимізації та дослідження операцій, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математично-статистичні методи системного аналізу, моделі і методи прийняття рішень, математичне моделювання в наукових дослідженнях

balandina_n_800x1200
старший викладач кафедри кібербезпеки
 

Викладає дисципліни: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Вища математика»,«Дискретна математика», «Математичні основи криптографії».

Сфера наукових інтересів: задачі теорії чисел, дискретна математика, психологія.

Слатвінська Валерія Миколаївна

асистент кафедри кібербезпеки
 

Викладає дисципліни: «Системи штучного інтелекту», «Методи і системи штучного інтелекту», «Операційні системи», «Захист баз даних», «Інфраструктурапрограмування: тестування ПЗ», «Аналіз та управління ризиками», «Дослідження загроз кібербезпеки», «Кібернетична безпека», «Пошук цифрових слідів кіберінцидентів, форензіка».

Сфера наукових інтересів: аналіз шкідливого програмного забезпечення, розслідування кіберзлочинів, форензіка.

ovchinnikov

Овчинников Микола Юрійович

асистент кафедри кібербезпеки
 

Викладає дисципліни: «Системи автентифікації та цифрової ідентифікації», «Протоколи автентифікації»,«Основи IT-Бізнесу», «DevOps», «Операційні системи», «Вища математика»

Сфера наукових інтересів: веб розробка, сучасні веб-фреймворки, захист даних,  кібербезпека, IT бізнес, автоматизація IT-процесів.

Кулешова Євгенія Романівна

лаборант кафедри

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28

E-mail: kiberbez@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік консультацій викладачів кафедри
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

Корзина