Ліцензування та акредитація

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти